Heeft mijn ex recht op mijn erfenis 19/08/2020 – Posted in: Blog

Of uw ex recht heeft op een door u ontvangen erfenis, bijvoorbeeld van één van uw ouders, hangt vooral af van de datum waarop het huwelijk is voltrokken. De datum 1 januari 2018 is daarbij cruciaal. Als u vóór deze datum bent gehuwd dan gelden er namelijk andere regels dan wanneer het huwelijk ná 1 januari 2018 heeft plaatsgevonden. Dit houdt verband met gewijzigde wetgeving per deze datum.

Hoe is de erfenis geregeld als er sprake is van een ex-partner?

Tot 1 januari 2018 trouwden partners automatisch in algehele gemeenschap van goederen, tenzij er bij huwelijkse voorwaarden anders werd bepaald. Vanaf deze datum is de wet aangepast. Trouwt u nu, dan geldt een beperkte gemeenschap van goederen. Dat houdt in dat wat vóór het huwelijk van u was van u blijft, en wat van uw partner was blijft van hem of haar. Vermogen dat tijdens het huwelijk gezamenlijk wordt opgebouwd is van u beiden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de overwaarde op een woning die tijdens het huwelijk is gekocht. Overigens is het zo dat u op verzoek ook vandaag de dag nog steeds in algehele gemeenschap van goederen kunt trouwen.

Wanneer valt de erfenis in de huwelijksgemeenschap?

Een ontvangen erfenis valt geheel binnen de huwelijksgemeenschap wanneer u vóór 1 januari 2018 bent getrouwd in algehele gemeenschap van goederen, tenzij de erflater bij testament heeft bepaald dat het niet in de gemeenschap valt. In zo’n geval heeft uw ex-partner bij scheiding recht op de helft van deze erfenis. Indien u na 1 januari 2018 bent getrouwd in gemeenschap van goederen (automatisch beperkte gemeenschap van goederen, tenzij anders verzocht), dan valt een ontvangen erfenis niet meer automatisch in de gemeenschap. Dit betekent dat uw ex-partner bij scheiding geen recht heeft op de helft van deze erfenis.