BLOG

Legitieme portie

De legitieme portie is dat deel van de erfenis waar een kind altijd recht op heeft als een ouder overlijdt. Ook als een kind door die ouder wordt onterfd kan een zoon of dochter altijd aanspraak maken op zijn of haar legitieme portie.Indien het kind aanspraak heeft gemaakt op zijn of haar legitieme portie ontstaat de vordering van het kind op de gezamenlijke erfgenamen of op de langstlevende ouder. Deze vordering is opeisbaar na zes

Lees verder

Erfenis beneficiair aanvaarden

Wanneer u erfgenaam bent van een overledene dan heeft u drie mogelijkheden: U kunt de erfenis zuiver aanvaarden U kunt de erfenis beneficiair aanvaarden U kunt de erfenis verwerpen De mogelijkheid om een erfenis beneficiair te aanvaarden beschermt erfgenamen tegen schulden van de overledene. Wanneer u weet of vermoedt dat de overledene schulden heeft dan kunt u ervoor kiezen om de erfenis beneficiair te aanvaarden. In dat geval bent u niet met uw eigen vermogen

Lees verder

Heeft mijn ex recht op mijn erfenis

Of uw ex recht heeft op een door u ontvangen erfenis, bijvoorbeeld van één van uw ouders, hangt vooral af van de datum waarop het huwelijk is voltrokken. De datum 1 januari 2018 is daarbij cruciaal. Als u vóór deze datum bent gehuwd dan gelden er namelijk andere regels dan wanneer het huwelijk ná 1 januari 2018 heeft plaatsgevonden. Dit houdt verband met gewijzigde wetgeving per deze datum. Hoe is de erfenis geregeld als er

Lees verder

GRATIS ORIËNTEREND GESPREK

DIT EERSTE GESPREK MET DE ADVOCAAT IS VRIJBLIJVEND EN GRATIS.
NEEM NU CONTACT OP OM EEN AFSPRAAK TE MAKEN.

×