Grip Advocaten Logo - zonder label
ORANJESINGEL 2, 6511 NS NIJMEGEN

Contact

Heeft u een vraag voor een van onze advocaten?

Neem vrijblijvend contact met ons op.
Wij staan voor u klaar om uw vraag zo goed mogelijk te beantwoorden.

Adres

Oranjesingel 2
6511 NS Nijmegen

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag
09.00 – 17:30

Contactformulier

Sfeerimpressie van ons kantoor

Wat mensen zeggen over

Grip Advocaten

Marian Hoogveld
Lees verder
Mark-Jan heeft ons uitstekend bijgestaan. Hij was zeer betrokken bij onze complexe zaak. Tijdens zijn vakantie konden we hem nog bellen. Ik vind hem een fijne advocaat, is duidelijk en hij komt zijn afspraken goed na. De rechtzaak hebben we met Mark-Jan en zijn kantoor gewonnen.
Elly Ter Maat
Lees verder
Ik wil Mark Jan en team hartelijk bedanken voor alle goede afhandelingen die hij en het team voor mij hebben bereikt. Het is een fijne advocaat om mee samen te werken. Bedankt. Elly .
Roger van den Boorn
Lees verder
Mark-Jan is naast een goede advocaat ook een goede bemiddelaar die je een spiegel kan voorhouden hoe je vanuit verschillende perspectieven naar een zaak kan kijken. Daardoor kon in beter door mijn emoties heen kijken en overzicht houden op mijn belangen. Daarnaast is hij een zeer prettig persoon in de omgang. Top!
Melanie Christoffels
Lees verder
In een juridische procedure met mijn ex had ik een goeie advocaat nodig die van aanpakken weet, en die had ik gevonden! Om een procedure te moeten voeren is nooit prettig maar heb dit proces als zeer goed ervaren. Een advocaten kantoor die ook een luisterend oor biedt en snel handelt. De rechtszaak dan ook met fantastisch resultaat af kunnen sluiten.
Jos Struker
Lees verder
Ik heb Mark-Jan nu een aantal keren aan mijn zijde gehad in een lastig voortslepend proces. Vooral in situaties waarbij emoties een grote rol spelen is het fijn dat je iemand naast je hebt staan die het hoofd koel weet te houden en zich met zijn professionaliteit onderscheid van de rest. Als iemand en goede en grondige advocaat nodig heeft met als specialiteit familierecht dan kan ik Mark-Jan en zijn kantoor van harte aanbevelen.

Veelgestelde vragen

Heet u na het bekijken van onze website nog vragen? Mogelijk staat het antwoord op uw vraag tussen onze veelgestelde vragen? Bekijk de vragen hieronder. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze top advocaten.

Grip Advocaten werkt op basis van een met de advocaat overeen te komen uurtarief. Dit tarief is afhankelijk van de te verrichten werkzaamheden. Een eerste gesprek is vrijblijvend en kosteloos. Neem contact met ons op.

Oplossingen zijn telkens persoonlijk; het gaat altijd om maatwerk. Samen met u gaan wij op zoek naar een duurzame oplossing voor uw geschil of probleem.

Nee, indien partijen het daarover met elkaar eens zijn hoeft geen zitting plaats te vinden.

Bij mediation probeert u samen met de andere partij tot een oplossing te komen onder begeleiding van een mediator. Zolang er van beide kanten bereidheid bestaat om naar een oplossing te zoeken, heeft mediation kans van slagen.

U hebt recht op alimentatie indien u gehuwd bent geweest of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan en niet zelfstandig in de kosten van uw eigen levensonderhoud kunt voorzien.

U hebt recht op kinderalimentatie indien u zelf onvoldoende inkomsten heeft om in de kosten van uw kinderen te voorzien.

U kunt erfgenaam worden via de wet of via een testament. Allereerst dient u na te gaan of de overledene een testament heeft opgesteld. Alle opgemaakte testamenten worden geregistreerd in het Centraal Testamentenregister (CTR). In het CTR wordt ook opgenomen door welke notaris het testament is opgemaakt en wanneer dit is gedaan. U kunt een aanvraag indienen bij het CTR. Vervolgens kunt u de betreffende notaris benaderen. Een notaris verstrekt alleen aan direct belanghebbende informatie omtrent de inhoud van het testament. Als erfgenaam bent u direct belanghebbende.

Een andere mogelijkheid is om het boedelregister bij de rechtbank te raadplegen. Notarissen die betrokken zijn bij de afwikkeling van een nalatenschap worden ingeschreven in het boedelregister.

Een verklaring van erfrecht is een notariële akte opgemaakt door de notaris. Hierin wordt o.a. opgenomen wie erfgenamen zijn, of de erflater gehuwd was en zo ja onder welk huwelijksvermogensregime, of de wettelijke verdeling van toepassing is wie bevoegd is tot beheer van de nalatenschap. Een verklaring van erfrecht is vaak noodzakelijk om als erfgenaam bij een bank toegang te krijgen tot de rekeningen van de overledene. De erfgenaam kan met de verklaring van erfrecht dan aantonen dat hij of zij erfgenaam is.

Gratis Oriënterend gesprek

DIT EERSTE GESPREK MET DE ADVOCAAT IS VRIJBLIJVEND EN GRATIS.
NEEM NU CONTACT OP OM EEN AFSPRAAK TE MAKEN.

Klachtenregeling

Wij hechten grote waarde aan de tevredenheid van onze cliënten. Grip advocaten zal er alles aan doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening. Hieronder staat beschreven wat u dan kunt doen.

Wanneer u ontevreden bent over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van onze dienstverlening of over de hoogte van de declaratie verzoeken wij u uw bezwaren eerst voor te leggen aan uw eigen advocaat. U kunt zich daarvoor echter ook wenden tot mr. Mark-Jan Germs.

Wij zullen in overleg met u zo snel mogelijk een oplossing voor het gerezen probleem proberen te vinden. Deze oplossing zullen wij altijd schriftelijk aan u bevestigen. Binnen vier weken kunt u onze schriftelijk reactie op uw klacht tegemoetzien. Mochten wij onverhoopt van deze termijn af moeten wijken, dan zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen, met vermelding van de reden en de termijn waarbinnen u een reactie van ons kunt verwachten.

Indien de behandeling van de klacht niet tot uw tevredenheid heeft geleid, kan deze worden voorgelegd aan de civiele rechter of een andere onafhankelijke derde. Indien van toepassing wordt de klacht gemeld bij onze aansprakelijkheidsverzekeraar.

Indien u een klacht heeft en ons dat laat weten, waarderen wij dat zeer.

Mark-Jan Germs