Grip Advocaten Logo - zonder label
ORANJESINGEL 2, 6511 NS NIJMEGEN

Erfenis beneficiair aanvaarden

Wanneer u erfgenaam bent van een overledene dan heeft u drie mogelijkheden: - U kunt de erfenis zuiver aanvaarden - U kunt de erfenis beneficiair aanvaarden - U kunt de erfenis verwerpen De mogelijkheid om een erfenis beneficiair te aanvaarden beschermt erfgenamen tegen schulden van de overledene. Wanneer u weet of vermoedt dat de overledene schulden heeft dan kunt u ervoor kiezen om de erfenis beneficiair te aanvaarden. In dat geval bent u niet met uw eigen vermogen aansprakelijk voor de schulden van de overledene.
Geplaatst op: 19-08-2020
Fotografie door: Marc Boland

Wanneer is beneficiair aanvaarden een verstandige keuze?

Het is verstandig om een erfenis beneficiair te aanvaarden als u vermoedt dat er schulden zijn of als u dit niet zeker weet. Dit kan bijvoorbeeld aan de orde zijn wanneer u erft van een familielid met wie u al langer geen contact had en waarvan u geen idee heeft hoe de financiële situatie is. Door de erfenis beneficiair te aanvaarden loopt u geen risico dat de schulden op uw eigen vermogen worden verhaald als blijkt dat de overledene schulden had. U dient erop te letten dat u zich niet gedraagt alsof u de erfenis zuiver hebt aanvaard, door bijvoorbeeld spullen met economische waarde uit de woning van de overledene mee te nemen. Wanneer u dat doet dan geldt dat als als een onbewuste zuivere aanvaarding van de erfenis en bent u aansprakelijk voor de schulden.

Een erfenis later alsnog beneficiair aanvaarden

Het is mogelijk om een erfenis op een later moment alsnog beneficiair te aanvaarden als blijkt dat er schulden zijn waar u als erfgenaam niet van wist. U moet dan wel kunnen aantonen dat u niet bekend was met deze schulden. Stel dat de overledene in een woning woont die ‘onder water staat’ dan geldt dit niet als een argument. De rechter zal dan oordelen dat u onderzoek had moeten doen naar de waarde van de woning en de hoogte van de openstaande hypotheekschuld voordat u besloot de erfenis zuiver te aanvaarden. Datzelfde geldt als u bijvoorbeeld wist dat de overledene schuldsanering had of als het u logischerwijs om andere redenen duidelijk moet zijn geweest dat er schulden waren.

De vereffenaar van de erfenis

Wanneer één of meer erfgenamen besluiten om een erfenis beneficiair te aanvaarden moet er een zogenaamde vereffenaar worden aangesteld. Deze persoon moet onderzoek doen naar de bezittingen en schulden van de overledene. Nadat de uitvaart is betaald moet worden bekeken of er na het aflossen van de schulden nog geld of goederen over blijven die onder de erfgenamen verdeeld kunnen worden. Als er geen geld is voor een uitvaart dan kan in het uiterste geval een beroep worden gedaan op de gemeente. Die is verplicht een begrafenis voor een overledene te regelen die hiervoor geen financiële middelen beschikbaar heeft. Uiteraard gaat het in dat geval om een zeer sobere plechtigheid waarbij geen genodigden aanwezig kunnen zijn.

Laat u goed informeren voordat u een erfenis aanvaardt

Wanneer een dierbare overlijdt komen hier vaak emoties bij kijken. Erfgenamen staan er daarom vaak niet bij stil wat het betekent om de erfenis te aanvaarden. Wanneer u geen idee heeft van de financiële situatie van de overledene is het verstandig om altijd te kiezen voor het beneficiair aanvaarden van de erfenis. In dat geval loopt u immers geen risico dat u door schuldeisers wordt aangesproken op eventuele schulden van de overledene. Mochten er geen schulden zijn dan ontvangt u alsnog uw wettelijk erfdeel. Deze manier van aanvaarden van een erfenis heeft dus geen risico. Wel is het zo dat in geval van beneficiaire aanvaarding van een erfenis een vereffenaar wordt aangesteld, en moet de wettelijke procedure voor vereffening worden gevolgd. Als deze kosten in rekening brengt, bijvoorbeeld in geval van een externe professional, dan moeten deze kosten uiteraard uit de erfenis worden voldaan.

Wilt u meer informatie over het aanvaarden of verwerpen van een erfenis?

Wanneer u als erfgenaam wordt aangesproken na het overlijden van een dierbare dan wilt u misschien advies van een deskundige over het wel of niet aanvaarden van de erfenis. U kunt contact opnemen met Grip Advocaten om hierover te overleggen. Wij geven u graag deskundig advies. U kunt ons bereiken door het contactformulier in te vullen dat u kunt vinden op onze website. Ook kunt u een bericht sturen naar ons e-mailadres info@gripadvocaten.nl. Bellen kan natuurlijk ook, ons telefoonnummer is 024 – 220 01 01. Zorg dat u goed bent voorgelicht als u van plan bent een erfenis beneficiair te aanvaarden.

Gratis Oriënterend gesprek

DIT EERSTE GESPREK MET DE ADVOCAAT IS VRIJBLIJVEND EN GRATIS. NEEM NU CONTACT OP OM EEN AFSPRAAK TE MAKEN.

Laatste nieuws

Nieuwe wet gezamenlijk gezag door erkenning 2023 Grip Advocaten Nijmegen
Nieuwe wet: gezamenlijk gezag door erkenning
Per 1 januari 2023 geldt er een nieuwe regel met betrekking tot het gezamenlijk gezag bij ouders die niet gehuwd en niet geregistreerd partners zijn. Het doel hiervan is dat het regelen van gezamenlijk gezag makkelijker wordt. Tegenwoordig worden meer dan de helft van de kinderen buiten het huwelijk of geregistreerd partnerschap geboren.
Geplaatst op: 23-01-2023
Nieuwe regels voor berekening van de partneralimentatie 2023 Grip Advocaten Nijmegen
Nieuwe regels voor de berekening van de partneralimentatie
Per 1 januari 2023 gelden er nieuwe regels met betrekking tot de berekening van de partneralimentatie, in het bijzonder met betrekking tot de post woonlasten. Het doel hiervan is om de verschillen tussen kinder- en partneralimentatie zoveel mogelijk te beperken en discussies omtrent de woonlasten zoveel mogelijk voorkomen.
Geplaatst op: 16-01-2023
Alles Over Erven Magazine 2022 Grip Advocaten
Grip Advocaten in Alles Over Erven magazine
Elke jurist heeft wel een casus die hem of haar altijd zal bijblijven. Mr. Mark-Jan Germs is advocaat bij Grip Advocaten in Nijmegen en deelt zijn ervaring. ‘Ga op zoek naar het achterliggende conflict en de emoties die daarbij horen. Dan kom je eerder tot een oplossing.’
Geplaatst op: 19-12-2022