Grip Advocaten Logo - zonder label
ORANJESINGEL 2, 6511 NS NIJMEGEN

Erfrecht advocaat Nijmegen

Een erfrecht advocaat kan u bijstaan als er een conflict is of dreigt te ontstaan over een erfenis. Soms ontstaat er een conflict tussen erfgenamen, en dat is natuurlijk erg vervelend, zeker als er ook een overlijden van een dierbare te betreuren valt. Maar u kunt ook advies inwinnen bij een erfrecht advocaat Nijmegen als u over het opstellen van een testament nadenkt. Een gespecialiseerde erfrechtadvocaat kan u bijvoorbeeld advies geven over welke wettelijke regels er gelden bij het verdelen van een erfenis.

Erfrecht advocaat Nijmegen

Advies

Een overlijden brengt veelal een aanzienlijke verandering in een gevestigde orde. Eerst bent u druk doende met de uitvaart en nog voor dit rouwproces voltooid is, komen erfrecht vragen op over de afwikkeling van de nalatenschap.

Grip Advocaten beschikt over gespecialiseerde kennis over het erfrecht en beschikt over ruime ervaring met afwikkeling van nalatenschappen. Wij kunnen u dan ook advies op maat bieden als het gaat om zaken als:

AANVAARDING VAN DE NALATENSCHAP

VEREFFENING VAN DE NALATENSCHAP

PROBLEMEN ROND AANSTELLING EXECUTEUR

LEGATEN

BEWINDVOERING

GIFTEN

VERDELING VAN DE NALATENSCHAP

LEGITIEME PORTIE

PROBLEMEN ROND TAAKUITVOERING EXECUTEUR

WILSRECHTEN

OUDERLIJKE BOEDELVERDELING

Giften

Mediation

Een overlijden brengt veelal een aanzienlijke verandering in een gevestigde orde. Eerst bent u druk doende met de uitvaart en nog voor dit rouwproces voltooid is, komen erfrecht vragen op over de afwikkeling van de nalatenschap.

Grip Advocaten beschikt over gespecialiseerde kennis over het erfrecht en beschikt over ruime ervaring met afwikkeling van nalatenschappen. Wij kunnen u dan ook advies op maat bieden als het gaat om zaken als:

PROCEDEREN

Wanneer procederen onvermijdelijk is (geworden) bezit ons team de nodige processen om u bij de rechtbank en gerechtshoven bij te staan. Hierbij gaat het vaak om zaken als:

GELDIGHEID TESTAMENT

UITLEG TESTAMENT

INBRENG

EXECUTEUR (EXECUTELE)

LEGATEN (LEGATARISSEN)

ANDERE WETTELIJKE RECHTEN

REKENING EN VERANTWOORDING

WETTELIJKE VERDELING/ OUDERLIJKE BOEDELVERDELING

AANVAARDEN, VERWERPEN EN BENEFICIAIR AANVAARDEN VAN EEN ERFENIS

UITERSTE WILSBESCHIKKING

VERSTERFERFRECHT

VERDELING NALATENSCHAP

VEREFFENING NALATENSCHAP (VEREFFENAAR)

LEGITIEME PORTIE (LEGITIMARISSEN)

WILSRECHTEN

BEWIND (BEWINDVOERDER)

BOEDELBESCHRIJVING

Gratis Oriënterend gesprek

DIT EERSTE GESPREK MET DE ADVOCAAT IS VRIJBLIJVEND EN GRATIS. NEEM NU CONTACT OP OM EEN AFSPRAAK TE MAKEN.
Erfrecht advocaat nijmegen

Erfrecht

Wat kan een erfrecht advocaat voor u betekenen?

Een advocaat gespecialiseerd in erfrecht kan u bijstaan als u een conflict heeft over een erfenis. Dit kan te maken hebben met onenigheid met de overige erfgenamen, maar het kan ook te maken hebben met de vraag of u de erfenis wel of niet moet aanvaarden. Als u de erfenis zuiver aanvaardt, dan betekent dat bijvoorbeeld dat u met uw eigen vermogen aansprakelijk wordt voor de schulden van de erflater. U kunt ook de erfenis beneficiair aanvaarden, dit betekent dat uw eigen vermogen niet wordt aangesproken als blijkt dat er schulden zijn. Allereerst worden de schulden van de nalatenschap en van de erflater voldaan, vervolgens wordt het resterende deel van de nalatenschap verdeeld over de erfgenamen en eventuele legatarissen.

Advies over het erfrecht van kinderen

Wanneer u kinderen heeft dan wilt u het goed en eerlijk voor hen regelen na uw overlijden. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat u uw kinderen, of één of enkele daarvan, wilt onterven om uw moverende redenen. Ook al bent u als kind onterfd in het testament van één van uw ouders, dan heeft u altijd recht op uw kindsdeel, de legitieme portie. Grip Advocaten kan u bijstaan om aanspraak te maken op uw legitieme portie.

Maak nu een afspraak als u een erfrechtadvocaat in Nijmegen zoekt

Heeft u te maken met erfrecht en zoekt u een ervaren erfrechtadvocaat, neem dan contact op met Grip Advocaten. Wij kunnen u bijstaan om ervoor te zorgen dat u krijgt waar u recht op heeft. Daarnaast kunnen wij u advies geven als u uw erfenis wilt regelen of bezig bent met het opstellen van uw testament. U kunt een afspraak maken door te bellen met telefoonnummer 024 – 220 01 01 of gebruik het contactformulier op de website. Mailen kan naar info@gripadvocaten.nl