Grip Advocaten Logo - zonder label
ORANJESINGEL 2, 6511 NS NIJMEGEN

Erfrecht langstlevende echtgenoot

De wettelijke verdeling is een verdeling in het belang van de langstlevende echtgenoot. Deze regeling zorgt ervoor dat u of uw partner na overlijden van één van beide niet in een vervelende financiële situatie komt.

Erfrecht langstlevende echtgenoot

Hoe is het erfrecht langstlevende geregeld als er geen testament is?

Wanneer van een echtpaar één van beide partners overlijdt terwijl er geen testament is, geldt de wettelijke verdeling. Deze houdt in dat de langstlevende echtgenoot automatisch rechthebbende wordt over de gehele nalatenschap van de overledene. Zijn er kinderen, dan krijgen zij een “niet opeisbare vordering”. Zo ontstaat er een vordering op de nog levende ouder. Deze kan echter niet worden opgeëist totdat ook deze ouder komt te overlijden of een van de andere wettelijke voorwaarden vervuld worden. Deze regel is ingevoerd om te voorkomen dat de langstlevende echtgenoot in financiële problemen komt.

Wat kan er gebeuren als de langstlevende niet automatisch erfgenaam is?

Stel dat het erfrecht langstlevende echtgenoot niet is geregeld in de wet en er ook geen testament is. Dan kan er na het overlijden van 1 van beide partners een vervelende situatie ontstaan. Als er spaargeld op de bank staat dan zou de langstlevende ouder de kindsdelen nog wel kunnen uitbetalen. Maar als het vermogen bijvoorbeeld in een eigen woning zit wordt het een ander verhaal. Zouden de kinderen hun deel op kunnen eisen, dan zou dat betekenen dat de nog levende ouder noodgedwongen de woning moet verkopen en elders een onderkomen moet zoeken. De kans bestaat bovendien dat na uitbetaling van het kindsdeel er onvoldoende vermogen overblijft om een andere woning te kopen of een fatsoenlijk huis te huren. Om dit te voorkomen voorziet de wet in het erfrecht langstlevende.

De kinderen hebben een vordering op de langstlevende

Wanneer vader of moeder overlijdt, kunnen kinderen dus op grond van de wettelijke verdeling slechts hun erfdeel opeisen indien de langstlevende ouder overleden is of failliet is verklaard. Ook is het mogelijk dat de overleden ouder in zijn of haar testament aanvullende momenten opneemt waarop de kinderen hun erfdeel kunnen opeisen. Zij krijgen hun erfenis alleen op papier en krijgen hiermee dus een vordering op de langstlevende ouder. Een kind dat op papier erft van een ouder terwijl de andere ouder nog leeft hoeft geen erfbelasting te betalen. Deze belasting wordt van het erfdeel afgetrokken zodra ook de andere ouder overlijdt en het kind dus daadwerkelijk de beschikking krijgt over zijn of haar deel van de erfenis. Zo heeft het kind dus formeel een vordering op de ouder, maar de ouder op zijn of haar beurt weer op het kind als het gaat om het betalen van de erfbelasting.

erfrecht langstlevende echtgenoot

Kan ik mijn kinderen onterven?

Als u niet wilt dat uw kinderen, of niet al uw kinderen, van u erven dan kunt u dit in een testament vastleggen. Het is wettelijk mogelijk om een kind te onterven, het is dus niet zo dat een kind automatisch erfgenaam is voor een bepaald deel van uw erfenis. U kunt laten vastleggen dat uw erfenis naar andere familieleden gaat, maar ook dat uw vermogen aan een liefdadigheidsorganisatie moet worden overgemaakt, of aan een andere stichting of instelling. Als u uw testament door een notaris heeft laten opstellen en dit is door u in het bijzijn van de notaris ondertekend dan is dit rechtsgeldig. Wel is het mogelijk dat uw kinderen aanspraak maken op hun kindsdeel, de legitieme portie. Hier hebben zij namelijk recht op, ook al zijn ze onterfd in het testament.

Wilt u meer weten over erfrecht langstlevende?

Wilt u meer informatie over het erfrecht dan kunt u contact opnemen met Grip Advocaten. Wij zijn bereikbaar via telefoonnummer 024 – 220 01 01. U kunt ook gebruik maken van het contactformulier op onze website. Wij staan u uiteraard ook deskundig bij wanneer u meent recht te hebben op een erfenis en u deze niet krijgt. 

Gratis Oriënterend gesprek

DIT EERSTE GESPREK MET DE ADVOCAAT IS VRIJBLIJVEND EN GRATIS. NEEM NU CONTACT OP OM EEN AFSPRAAK TE MAKEN.