Grip Advocaten Logo - zonder label
ORANJESINGEL 2, 6511 NS NIJMEGEN

Executeur testamentair

Wanneer iemand is overleden kan het zijn dat er een executeur testamentair in het testament wordt benoemd. Deze persoon kan zijn benoeming aanvaarden of verwerpen. Deze persoon is belast met het uitvoeren van de laatste wensen van de overledene, die in zijn of haar testament zijn opgenomen. Soms is deze persoon een naaste van de overledene, maar het kan ook een buitenstaander zijn, denk hierbij aan een professional. Dit laatste komt vooral voor wanneer iemand overlijdt terwijl er geen naaste familie is.

Executeur testamentair

Wat doet de executeur testamentair?

Er zijn verschillende taken die de executeur testamentair op zich kan nemen. Het regelen van de uitvaart bijvoorbeeld. Maar ook het afwikkelen van administratieve zaken kan bij deze persoon worden neergelegd. Denk aan het opzeggen van abonnementen en het opstellen van lijsten met inboedel, waardevolle stukken en een overzicht maken van de financiële stand van zaken. U kunt hiervoor één persoon aanwijzen, maar u kunt de taken ook verdelen. Als u bijvoorbeeld wilt dat uw dochter de uitvaart regelt dan kunt u deze taak bij haar neerleggen, zij wordt dan begrafenis executeur. Daarnaast kunt u bijvoorbeeld uw broer opdragen uw financiën af te wikkelen, hij wordt dan beheersexecuteur.

Bevoegdheden van de executeur testamentair

De bevoegdheden van de executeur testamentair kunnen vergaand zijn. Zo kan deze persoon de opdracht hebben om de woning van de overledene te verkopen. Dit kan zelfs zonder instemming of vooraf overleg met de kinderen van de overledene. U kunt voor deze mogelijkheid kiezen als u vreest dat er conflicten ontstaan tussen de kinderen als zij dit soort zaken onderling moeten regelen. Het is dan verstandig om een professional hiervoor aan te wijzen, bijvoorbeeld een advocaat.

Een executeur testamentair moet altijd verantwoording afleggen

Het is niet zo dat de executeur testamentair zonder rekenschap kan handelen. Als de gehele nalatenschap is afgewikkeld moet de executeur rekening en verantwoording afleggen aan de erfgenamen, bijvoorbeeld door facturen te overleggen of een overzicht te geven van de uitgevoerde werkzaamheden. De executeur testamentair heeft recht op een vergoeding voor zijn of haar werkzaamheden van 1% van de waarde van de erfenis, tenzij in het testament anders is bepaald.

executeur testamentair

De executeur testamentair moet knopen doorhakken

De executeur testamentair is er vooral om knopen door te hakken en zaken te regelen na het overlijden. Als er geen naaste familie is moet de uitvaart worden geregeld. Er moeten uitnodigingen verstuurd, een kist uitgezocht, een locatie voor de uitvaart worden gekozen. Dit soort zaken kan geen dagen wachten. Voorts moeten de financiën worden afgewikkeld. Dit vraagt vaak veel tijd. Als dit te belastend voor de familie is, dan is het een goed idee om hiervoor een persoon aan te wijzen of een professioneel extern deskundige in de arm te nemen. Zo weet u zeker dat na uw overlijden alles goed en vlot geregeld wordt.

Kan ik de benoeming tot executeur testamentair weigeren?

Als u te horen krijgt dat een overledene u als executeur testamentair heeft aangewezen dan bent u niet verplicht om deze functie te vervullen. Meestal zal de overledene dit met u besproken hebben bij leven, maar de omstandigheden kunnen veranderd zijn. Vaak wordt in een testament een reserve executeur aangewezen. Is dat niet het geval en is het testament opgemaakt na 1 januari 2003 dan wijst de kantonrechter een onafhankelijke executeur testamentair aan, mits deze mogelijkheid in het testament is opgenomen. Zijn er kinderen of broers en zusters van een overledene dan kunnen zij ook één van hen aanwijzen en deze persoon machtigen om de nalatenschap af te wikkelen, dit wordt boedelvolmacht genoemd.

Zoekt u een ervaren executeur testamentair?

Wilt u dat na uw overlijden alles goed geregeld wordt met betrekking tot uw uitvaart en de afwikkeling van uw erfenis? Neem dan contact op met grip advocaten. Bent u bezig met het opstellen van uw testament en wilt u hierin de executeur testamentair laten opnemen? Neem dan gerust contact met ons op. U kunt gebruik maken van het contactformulier op de website. Daarnaast zijn wij uiteraard ook telefonisch bereikbaar, en wel op telefoonnummer 024 – 220 01 01. Daarnaast kunnen wij u uiteraard ook meer vertellen over de taken van de executeur testamentair en uw vragen hierover beantwoorden.

Gratis Oriënterend gesprek

DIT EERSTE GESPREK MET DE ADVOCAAT IS VRIJBLIJVEND EN GRATIS. NEEM NU CONTACT OP OM EEN AFSPRAAK TE MAKEN.