Grip Advocaten Logo - zonder label
ORANJESINGEL 2, 6511 NS NIJMEGEN

Legaat

Een legaat ontvangt u als u als legataris bent genoemd in het testament van een overledene. Een legaat kan aan familieleden worden toegekend maar ook als u een vriend van de overledene bent kunt u een legaat uit de erfenis ontvangen. Een legaat kan bestaan uit een som geld maar het kan bijvoorbeeld ook gaan om kunst, sieraden of andere waardevolle zaken. Een ontvanger van een legaat wordt een legataris genoemd. Ook als er geen testament is kan er sprake zijn van een legaat. Een overledene kan hiervoor een zogenaamd codicil nalaten, een handgeschreven verklaring waarin staat beschreven voor wie het legaat is bedoeld en waar het uit bestaat. Deze verklaring moet zijn gedateerd en ondertekend.

Legaat

Een legaat aanvaarden

Wanneer u een legaat uit een erfenis ontvangt staat het u vrij om dit legaat te aanvaarden of te verwerpen. Verwerpen kan aan de orde zijn wanneer u bijvoorbeeld aan bepaalde voorwaarden moet voldoen om het legaat te mogen ontvangen en u heeft hiertegen een bezwaar. Ook is het mogelijk dat u tezamen met het legaat ook een schuld uit de nalatenschap op u neemt. Als u dit niet wilt kunt u besluiten om het legaat niet te aanvaarden. 

Wat kan ik doen als ik een mij toegekend legaat niet krijg?

Wanneer u op grond van het testament van een overledene recht heeft op een legaat maar u krijgt het niet, bijvoorbeeld omdat de naaste familie van de overledene weigert om mee te werken, dan kunt u bij Grip Advocaen in Nijmegen terecht voor juridische rechtsbijstand. Ons kantoor is gespecialiseerd in erfrecht. U kunt ons kantoor bereiken via telefoonnummer 024 – 220 01 01. Ook kunt u gebruik maken van het contactformulier op onze website. Wij maken graag een afspraak met u om uw situatie te bespreken. Dit intakegesprek is kosteloos. Wij helpen u graag met al uw vragen over het legaat en andere kwesties aangaande erfrecht.
Legaat

Gratis Oriënterend gesprek

DIT EERSTE GESPREK MET DE ADVOCAAT IS VRIJBLIJVEND EN GRATIS. NEEM NU CONTACT OP OM EEN AFSPRAAK TE MAKEN.