Grip Advocaten Logo - zonder label
ORANJESINGEL 2, 6511 NS NIJMEGEN

Vruchtgebruik

het vruchtgebruik is een recht dat gevestigd kan worden op goederen die niet jouw eigendom zijn, je verkrijgt dan het gebruiksrecht van deze goederen. Het recht van vruchtgebruik wordt ook regelmatig in een testament opgenomen. In het testament is dan bijvoorbeeld geregeld dat de kinderen eigenaar worden van hun deel van de erfenis, maar dat de langstlevende partner het vruchtgebruik het erfdeel van de kinderen krijgt. De langstlevende mag dan het deel van de erfenis dan blijven gebruiken en verkrijgt de inkomsten van de nalatenschap. Het vruchtgebruik komt vaak voor met betrekking tot de echtelijke woning. De kinderen worden dan op papier eigenaar van de woning, zij verkrijgen bloot eigendom. De langstlevende verkrijgt het vruchtgebruik en mag in de woning blijven wonen.

Vruchtgebruik

Zijn er voorwaarden aan het recht van vruchtgebruik?

Hoofdregel is dat het vruchtgebruik eindigt bij het overlijden van de vruchtgebruiker, de langstlevende partner. In een testament kan worden opgenomen dat het vruchtgebruik eindigt als bepaalde situaties zich voordoen. Zo kan worden bepaald dat de langstlevende partner het vruchtgebruik van de woning heeft tot het moment dat hij of zij hertrouwt of een duurzame relatie aangaat met een andere partner. Ook kan het recht van vruchtgebruik eindigen op het moment dat de partner verhuist naar een verzorgingstehuis. De kinderen kunnen dan overgaan tot verkoop van de woning. Verder kan in het testament worden bepaald dat de langstlevende partner de woning niet mag verkopen zonder medeweten en instemming van de kinderen of er geen hypotheek op mag vestigen zonder vooraf overleg.

Kan ook op andere zaken vruchtgebruik rusten?

Het vruchtgebruik kan worden gevestigd op goederen, dit betreft zowel roerende en onroerende zaken als vermogensbestanddelen. Denk bijvoorbeeld aan sieraden. De langstlevende mag sieraden blijven dragen die krachtens testament na zijn of haar overlijden moeten worden overgedragen aan een zoon of dochter of een andere begunstigde. Ook kan sprake zijn van vruchtgebruik van een boot, een vakantiewoning of een kunstwerk. In het testament van de overledene staat dan duidelijk beschreven wie het vruchtgebruik verkrijgt en wat er moet gebeuren als de vruchtgebruiker komt te overlijden.

Problemen bij vruchtgebruik erfenis

Een probleem kan ontstaan als de langstlevende partner het vruchtgebruik van het huis heeft en hierop een hypotheek wil vestigen, de woning wil verkopen of ingrijpend verbouwen. Hiervoor is toestemming nodig van de kinderen, want zij zijn immers blooteigenaar. Wanneer de verstandhouding minder goed is, bijvoorbeeld in geval van een tweede huwelijk, kan soms tussenkomst van een mediator nodig zijn. In het meest ongunstige geval treffen de partijen elkaar in de rechtszaal.

vruchtgebruik

Vruchtgebruik van de woning en verkoop

Heeft u het vruchtgebruik van de echtelijke woning na het overlijden van uw partner dan moet u er rekening mee houden dat u de woning niet zomaar kunt verkopen. Vruchtgebruik van de woning en verkoop liggen soms gevoelig. De kinderen, die feitelijk eigenaar worden van de woning, moeten hiermee instemmen. Datzelfde geldt voor ingrijpende verbouwing van de woning of het vestigen van een nieuwe hypotheek. Als het gebruik van de woning aan de langstlevende is gegeven dan kunnen de kinderen niet zonder meer eisen dat het huis wordt verkocht. De regels omtrent vruchtgebruik kennen rechten en plichten voor de gebruiker waar deze zich uiteraard aan moet houden.

Heeft u vragen over het vruchtgebruik van een woning?

Heeft u vragen over het vruchtgebruik van de echtelijke woning of een ander onderdeel van de erfenis van uw overleden partner of ouder? Is er wellicht zelfs sprake van een conflict met andere erfgenamen? Dan kunt u voor deskundig juridisch advies terecht bij Grip Advocaten in Nijmegen. U bereikt ons middels het contactformulier op de website, of stuur ons een bericht op info@gripadvocaten.nl. Wilt u een afspraak maken voor een gratis intakegesprek om uw zaak te bespreken? Bel ons dan op telefoonnummer 024 – 220 01 01. Wij zullen u zo goed mogelijk helpen en adviseren omtrent het vruchtgebruik.

Gratis Oriënterend gesprek

DIT EERSTE GESPREK MET DE ADVOCAAT IS VRIJBLIJVEND EN GRATIS. NEEM NU CONTACT OP OM EEN AFSPRAAK TE MAKEN.