Grip Advocaat Mark-Jan Germs Trap 1

ERFRECHT

Een overlijden brengt veelal een aanzienlijke verandering in een gevestigde orde. Eerst bent u druk doende met de uitvaart en nog voor dit rouwproces voltooid is, komen erfrecht vragen op over de afwikkeling van de nalatenschap.

Advies

Grip Advocaten beschikt over gespecialiseerde kennis over het erfrecht en beschikt over ruime ervaring met afwikkeling van nalatenschappen. Wij kunnen u dan ook advies op maat bieden als het gaat om zaken als:

AANVAARDING VAN DE NALATENSCHAP

VEREFFENING VAN DE NALATENSCHAP

PROBLEMEN ROND AANSTELLING EXECUTEUR

LEGATEN

BEWINDVOERING

INBRENG

OUDERLIJKE BOEDELVERDELING

VERDELING VAN DE NALATENSCHAP

LEGITIEME PORTIE

PROBLEMEN ROND TAAKUITVOERING EXECUTEUR

WILSRECHTEN

OUDERLIJKE BOEDELVERDELING

GIFTEN

MEDIATION

Bij het afwikkelen van een erfenis spelen emoties vaak een rol. Gevolg daarvan kan zijn dat de betrokkenen er zelf niet meer uitkomen. Mediation kan helpen die impasse te doorbreken, door te voorkomen dat negatieve gebeurtenissen en emoties tot onnodige conflicten leiden. Bij mediation komt de oplossing altijd tegemoet aan de gemeenschappelijke belangen van partijen. Ook hier gaat het dus altijd om maatwerk.

PROCEDEREN

Wanneer procederen onvermijdelijk is (geworden) bezit ons team de nodige processen om u bij de rechtbank en gerechtshoven bij te staan. Hierbij gaat het vaak om zaken als:

GELDIGHEID TESTAMENT

UITLEG TESTAMENT

INBRENG

EXECUTEUR (EXECUTELE)

LEGATEN (LEGATARISSEN)

ANDERE WETTELIJKE RECHTEN

REKENING EN VERANTWOORDING

WETTELIJKE VERDELING/ OUDERLIJKE BOEDELVERDELING

AANVAARDEN, VERWERPEN EN BENEFICIAIR AANVAARDEN VAN EEN ERFENIS

UITERSTE WILSBESCHIKKING

VERSTERFERFRECHT

VERDELING NALATENSCHAP

VEREFFENING NALATENSCHAP (VEREFFENAAR)

LEGITIEME PORTIE (LEGITIMARISSEN)

WILSRECHTEN

BEWIND (BEWINDVOERDER)

BOEDELBESCHRIJVING

×