Grip Advocaten Logo - zonder label
ORANJESINGEL 2, 6511 NS NIJMEGEN

Grip Advocaten in Alles Over Erven magazine

Elke jurist heeft wel een casus die hem of haar altijd zal bijblijven. Mr. Mark-Jan Germs is advocaat bij Grip Advocaten in Nijmegen en deelt zijn ervaring. ‘Ga op zoek naar het achterliggende conflict en de emoties die daarbij horen. Dan kom je eerder tot een oplossing.’
Geplaatst op: 19-12-2022

Vaak wordt gedacht dat advocaten dol zijn op procederen, maar dat is niet mijn drijfveer; ik wil tevreden klanten. In 99 van de 100 gevallen bereik je dat door op zoek te gaan naar iemands drijfveren en via een schikking tot een eerlijk en acceptabele afwikkeling van een geschil te komen,’ zegt Mark­Jan Germs. ‘Er kwam een mevrouw in mijn praktijk die een juridisch conflict had met de kinderen van haar overleden man. Hij was eerder getrouwd geweest en uit dat huwelijk zijn twee kinde­ ren geboren. Na een scheiding is hij getrouwd met de vrouw die bij mij aanklopte. De man was overleden en de kinderen eisten hun kindsdeel van de erfenis op, terwijl mevrouw vruchtgebruik van de erfenis had gekregen. Zij voelde zich ernstig belaagd door de claim van de kinderen en maakte zich grote zorgen.’

Onderliggende emoties

‘Inmiddels was het contact tussen de kinderen en hun stiefmoeder beperkt tot alleen nog maar juridische cor­ respondentie, er werd niet meer met elkaar gesproken. Uit mijn gesprekken met haar kwam al snel naar voren dat haar belangrijkste wens was om te kunnen blijven wonen in het huis waar zij met haar man woonde en het leven op dezelfde voet voort te kunnen zetten. Daar was meer dan voldoende geld voor, en ze had geen plannen om het “allemaal op te maken”. Zij was boos dat de kinderen haar zo onder druk zette met de eis van hun kindsdeel. Alsof ze bang waren dat ze alles zou verbrassen. De relatie tussen stiefmoeder en de kinderen bleek door de jaren heen al niet echt hartelijk en warm te zijn.’

Wat heb je nodig?

‘Uit het contact met de advocaat van de kinderen bleek inderdaad dat er sprake was van een zekere angst dat er aan het einde van mevrouw haar leven niets meer over zou zijn. De kinderen hadden geen inzicht in de fi­ nanciële situatie van hun vader en alleen de indruk dat er best wat geld was, op de bank en in de vorm van het huis. Wat zij eigenlijk nodig hadden, was inzicht in de situatie en een vorm van zekerheid dat zij hun deel zou­ den krijgen na het overlijden van hun stiefmoeder. In overleg met mijn cliënt hebben we dat inzicht gegeven en afspraken vastgelegd over een reservering die me­ vrouw zou doen voor hen. Dat bleek voldoende om rust te brengen en de vordering en bijbehorende juridische stappen af te blazen. Mensen hoeven geen vrienden te worden, maar begrip voor elkaars posities en inzicht in de situatie kunnen wel helpen om rust te brengen. Een rechtszaak leidt tot veel extra stress en kosten, en de uitspraak is vaak ongewis. Je laat dan iemand anders beslissen over de situatie. Het is veel beter om zelf tot een voor alle partijen acceptabele en eerlijke oplossing te komen, al dan niet met bemiddeling.’

Gratis Oriënterend gesprek

DIT EERSTE GESPREK MET DE ADVOCAAT IS VRIJBLIJVEND EN GRATIS. NEEM NU CONTACT OP OM EEN AFSPRAAK TE MAKEN.

Laatste nieuws

Nieuwe wet gezamenlijk gezag door erkenning 2023 Grip Advocaten Nijmegen
Nieuwe wet: gezamenlijk gezag door erkenning
Per 1 januari 2023 geldt er een nieuwe regel met betrekking tot het gezamenlijk gezag bij ouders die niet gehuwd en niet geregistreerd partners zijn. Het doel hiervan is dat het regelen van gezamenlijk gezag makkelijker wordt. Tegenwoordig worden meer dan de helft van de kinderen buiten het huwelijk of geregistreerd partnerschap geboren.
Geplaatst op: 23-01-2023
Nieuwe regels voor berekening van de partneralimentatie 2023 Grip Advocaten Nijmegen
Nieuwe regels voor de berekening van de partneralimentatie
Per 1 januari 2023 gelden er nieuwe regels met betrekking tot de berekening van de partneralimentatie, in het bijzonder met betrekking tot de post woonlasten. Het doel hiervan is om de verschillen tussen kinder- en partneralimentatie zoveel mogelijk te beperken en discussies omtrent de woonlasten zoveel mogelijk voorkomen.
Geplaatst op: 16-01-2023
Alles Over Erven Magazine 2022 Grip Advocaten
Grip Advocaten in Alles Over Erven magazine
Elke jurist heeft wel een casus die hem of haar altijd zal bijblijven. Mr. Mark-Jan Germs is advocaat bij Grip Advocaten in Nijmegen en deelt zijn ervaring. ‘Ga op zoek naar het achterliggende conflict en de emoties die daarbij horen. Dan kom je eerder tot een oplossing.’
Geplaatst op: 19-12-2022