Grip Advocaten Logo - zonder label
ORANJESINGEL 2, 6511 NS NIJMEGEN

Kindsdeel

Het kindsdeel is dat deel van de erfenis waar een kind recht op heeft vanaf het moment dat één van beide ouders is overleden. Ongeacht of er een testament is van de overledene heeft een kind recht op het kindsdeel, ook wel legitieme portie genoemd. Zo lang de andere ouder nog in leven is bestaat er slechts een vordering, als dit zo in het testament is opgenomen, het kindsdeel uitbetalen voor overlijden van de langstlevende is niet verplicht. Deze regel is ingesteld om te voorkomen dat kinderen de langstlevende ouder kunnen verplichten om bijvoorbeeld de echtelijke woning of andere bezittingen te verkopen om zodoende het erfdeel aan de kinderen te kunnen uitbetalen.
Geplaatst op: 15-11-2022
Echtscheidingsadvocaat-Nijmegen
Fotografie door: Marc Boland - www.marcboland.com

Wat is een kindsdeel?

Het kindsdeel of de legitieme portie is een evenredig deel van de erfenis dat broers en zussen met elkaar verdelen nadat beide ouders zijn overleden. Als een broer of zus is overleden dan gaat het recht op het kindsdeel over op diens kinderen, de kleinkinderen dus van de overledene. Een aangetrouwde zoon of dochter is nooit erfgenaam, als de partner van wie een ouder sterft zelf niet meer leeft dan vervalt het recht op de erfenis automatisch op de kinderen. Natuurlijk kan een schoonzoon of schoondochter wel optreden namens zijn of haar minderjarige kinderen mocht een erfenis aan de orde zijn.

Hoe kan ik de hoogte van een kindsdeel berekenen?

De hoogte van een kindsdeel berekenen is vrij ingewikkeld. Neem hiervoor contact op met een specialist als Grip Advocaten.

Onder het kindsdeel vallen ook officieel geadopteerde kinderen of kinderen die door de vader officieel zijn erkend. Uiteraard moet voordat de erfenis kan worden verdeeld eerst bekeken worden of er kosten moeten worden gemaakt. Dit kan voor de uitvaart zijn, of er kan sprake zijn van verkoopkosten voor een woning of andere bezittingen. Deze kosten worden uiteraard in mindering gebracht op de erfenis. Ook kan het zijn dat de overledene een testament heeft waarin bepaalde legaten zijn opgenomen. Deze worden van de erfenis voor de kinderen afgetrokken.

Een kindsdeel eerder uitbetalen, kan dat?

Wanneer u wilt dat uw deel van de erfenis van een ouder eerder wordt uitgekeerd dan is dat in bepaalde situaties mogelijk. Het kindsdeel van de erfenis uitkeren kan door de nog levende ouder worden gedaan. Als het geld op de bank staat is dit vaak geen probleem. Het wordt een ander verhaal als het vermogen bijvoorbeeld in de echtelijke woning zit. Maar ook dan kan een kindsdeel uitbetalen aan de orde komen voordat de tweede ouder overlijdt, bijvoorbeeld als deze de woning verkoopt om kleiner te gaan wonen of bij opname in een zorginstelling. Het kindsdeel opeisen bij leven is doorgaans alleen mogelijk als de rechthebbende kan aantonen dat de nog levende ouder het geld van de erfenis ‘erdoor jaagt’ door een onverantwoord uitgavenpatroon of als de nog levende ouder als gevolg van geestelijk onvermogen niet meer met geld kan omgaan. Dit moet dan uiteraard altijd aan de rechter worden voorgelegd.

Wat kan ik doen als ik mijn kindsdeel niet krijg?

Wanneer uw vader of moeder u bij testament heeft onterfd dan kunt u in sommige gevallen toch aanspraak maken op uw kindsdeel/legitieme portie. Dit is de helft van het erfdeel. Wel zult u hiervoor naar de rechter moeten, tenzij de overige erfgenamen er in der minne mee akkoord gaan dat u alsnog uw deel van de nalatenschap krijgt. De rechter zal niet in alle gevallen alsnog het kindsdeel toekennen, deze zaken worden individueel gewogen door de rechtbank. Het is dus niet zo dat u uw kindsdeel alsnog zonder meer krijgt wanneer u naar de rechter stapt. U maakt een goede kans wanneer u bijvoorbeeld kunt aantonen dat een testament van uw vader of moeder niet uit vrije wil is opgemaakt maar onder druk van een nieuwe partner of één van de andere kinderen.

Laat u vertegenwoordigen door een ervaren advocaat bij het opeisen van uw kindsdeel

Heeft u de indruk dat u wordt benadeeld bij het verdelen van de erfenis van uw overleden ouder? Neem dan contact op met Grip Advocaten in Nijmegen. Onze juristen zijn gespecialiseerd in erfrecht en kunnen u bijstaan om alsnog te krijgen waar u recht op heeft. U kunt ons bellen op telefoonnummer 024 – 220 01 01. Ook kunt u gebruik maken van het contactformulier op de website of ons een e-mail sturen op info@gripadvocaten.nl. Wij maken dan met u een afspraak voor een intakegesprek waarin wij de zaak met u doorspreken. Als er mogelijkheden zijn om uw kindsdeel alsnog op te eisen gaan wij graag voor u aan de slag.

Gratis Oriënterend gesprek

DIT EERSTE GESPREK MET DE ADVOCAAT IS VRIJBLIJVEND EN GRATIS. NEEM NU CONTACT OP OM EEN AFSPRAAK TE MAKEN.

Laatste nieuws

Nieuwe wet gezamenlijk gezag door erkenning 2023 Grip Advocaten Nijmegen
Nieuwe wet: gezamenlijk gezag door erkenning
Per 1 januari 2023 geldt er een nieuwe regel met betrekking tot het gezamenlijk gezag bij ouders die niet gehuwd en niet geregistreerd partners zijn. Het doel hiervan is dat het regelen van gezamenlijk gezag makkelijker wordt. Tegenwoordig worden meer dan de helft van de kinderen buiten het huwelijk of geregistreerd partnerschap geboren.
Geplaatst op: 23-01-2023
Nieuwe regels voor berekening van de partneralimentatie 2023 Grip Advocaten Nijmegen
Nieuwe regels voor de berekening van de partneralimentatie
Per 1 januari 2023 gelden er nieuwe regels met betrekking tot de berekening van de partneralimentatie, in het bijzonder met betrekking tot de post woonlasten. Het doel hiervan is om de verschillen tussen kinder- en partneralimentatie zoveel mogelijk te beperken en discussies omtrent de woonlasten zoveel mogelijk voorkomen.
Geplaatst op: 16-01-2023
Alles Over Erven Magazine 2022 Grip Advocaten
Grip Advocaten in Alles Over Erven magazine
Elke jurist heeft wel een casus die hem of haar altijd zal bijblijven. Mr. Mark-Jan Germs is advocaat bij Grip Advocaten in Nijmegen en deelt zijn ervaring. ‘Ga op zoek naar het achterliggende conflict en de emoties die daarbij horen. Dan kom je eerder tot een oplossing.’
Geplaatst op: 19-12-2022