Grip Advocaten Logo - zonder label
ORANJESINGEL 2, 6511 NS NIJMEGEN

Legitieme portie

De legitieme portie is dat deel van de erfenis waar een kind altijd recht op heeft als een ouder overlijdt. Ook als een kind door die ouder wordt onterfd kan een zoon of dochter altijd aanspraak maken op zijn of haar legitieme portie.Indien het kind aanspraak heeft gemaakt op zijn of haar legitieme portie ontstaat de vordering van het kind op de gezamenlijke erfgenamen of op de langstlevende ouder. Deze vordering is opeisbaar na zes maanden na het overlijden van de erflater of, indien er sprake is van de wettelijke verdeling, na het overlijden van de langstlevende echtgenoot. Natuurlijk kan, als dit financieel mogelijk is, al eerder tot uitbetaling worden overgegaan, bijvoorbeeld na de verkoop van een woning als de nog in leven zijnde ouder kleiner gaat wonen of in een verzorgingshuis wordt opgenomen.
Geplaatst op: 19-08-2020

Hoe kunt u de legitieme portie berekenen?

De berekening van de legitieme portie kan erg ingewikkeld zijn. Het is daarom aan te raden juridisch advies hierover in te winnen. Neem hiervoor contact met ons op.

De termijn waarbinnen de legitieme portie moet worden opgeëist

Wanneer uw vader of moeder is overleden heeft u recht op de legitieme portie uit de erfenis. U heeft tot 5 jaar na het overlijden de mogelijkheid om uw legitieme portie, ook wel kindsdeel genoemd, op te eisen. Deze termijn staat vast en kan dus niet worden verlengd of gestuit. Als u onterfd bent kan het zijn dat de belanghebbende, bijvoorbeeld de nog levende ouder, een termijn stelt waarbinnen u aanspraak moet hebben gemaakt op uw legitieme portie. De termijn kan dan korter zijn dan 5 jaar. De vordering is pas opeisbaar nadat de langstlevende is overleden.

Kan een kleinkind een beroep doen op een legitieme portie uit een erfenis?

De legitieme portie van een kleinkind komt aan de orde als diens vader of moeder is overleden voordat de grootouders sterven. Een kleinkind krijgt dan de rol van plaatsvervuller. Had de zoon of dochter van de overledene nog geleefd dan was deze persoon de wettige erfgenaam geweest. Maar als dit niet het geval is dan gaat dit recht over op het kleinkind. Let wel: een aangetrouwde zoon of dochter kan niet optreden als erfgenaam, slechts als vertegenwoordiger van een minderjarig kleinkind.

Kan ik mijn kind onterven?

Wanneer de verstandhouding tussen een ouder en kind ernstig is verstoord dan kan de ouder besluiten om het kind te onterven voor de legitieme portie. Hiervoor moet uiteraard een testament worden opgesteld en de formulering moet waterdicht zijn. Wilt u uw kind onterven dan is het belangrijk dat u dit overlaat aan een ervaren notaris. Een kind dat is onterfd kan overigens altijd naar de rechter stappen om alsnog de legitieme portie oftewel het kindsdeel op te eisen. De rechter zal dan toetsen of de onterving middels het testament in stand kan blijven. Als er geen testament is dan erft een kind automatisch van de overleden ouder, maar pas nadat de langstlevende ouder is overleden. Tot die tijd heeft een kind altijd slechts een vordering op de nog levende ouder voor het kindsdeel van de erfenis.

Wilt u uw wettelijke legitieme portie van de erfenis opeisen?

Wanneer u vindt dat u onterecht niet of te weinig erft van uw overleden vader of moeder dan kunt u naar de rechter stappen om uw legitieme portie op te eisen. U kunt hiervoor contact opnemen met Grip Advocaten in Nijmegen. Gebruik het contactformulier om uw gegevens aan ons door te geven zodat wij een afspraak met u kunnen maken voor een kosteloos intakegesprek. U kunt ons uiteraard ook bellen, ons telefoonnummer is 024 – 220 01 01. Wij zullen er uiteraard alles aan doen om ervoor te zorgen dat u alsnog uw legitieme portie krijgt.

Gratis Oriënterend gesprek

DIT EERSTE GESPREK MET DE ADVOCAAT IS VRIJBLIJVEND EN GRATIS. NEEM NU CONTACT OP OM EEN AFSPRAAK TE MAKEN.

Laatste nieuws

Nieuwe wet gezamenlijk gezag door erkenning 2023 Grip Advocaten Nijmegen
Nieuwe wet: gezamenlijk gezag door erkenning
Per 1 januari 2023 geldt er een nieuwe regel met betrekking tot het gezamenlijk gezag bij ouders die niet gehuwd en niet geregistreerd partners zijn. Het doel hiervan is dat het regelen van gezamenlijk gezag makkelijker wordt. Tegenwoordig worden meer dan de helft van de kinderen buiten het huwelijk of geregistreerd partnerschap geboren.
Geplaatst op: 23-01-2023
Nieuwe regels voor berekening van de partneralimentatie 2023 Grip Advocaten Nijmegen
Nieuwe regels voor de berekening van de partneralimentatie
Per 1 januari 2023 gelden er nieuwe regels met betrekking tot de berekening van de partneralimentatie, in het bijzonder met betrekking tot de post woonlasten. Het doel hiervan is om de verschillen tussen kinder- en partneralimentatie zoveel mogelijk te beperken en discussies omtrent de woonlasten zoveel mogelijk voorkomen.
Geplaatst op: 16-01-2023
Alles Over Erven Magazine 2022 Grip Advocaten
Grip Advocaten in Alles Over Erven magazine
Elke jurist heeft wel een casus die hem of haar altijd zal bijblijven. Mr. Mark-Jan Germs is advocaat bij Grip Advocaten in Nijmegen en deelt zijn ervaring. ‘Ga op zoek naar het achterliggende conflict en de emoties die daarbij horen. Dan kom je eerder tot een oplossing.’
Geplaatst op: 19-12-2022