Grip Advocaten Logo - zonder label
ORANJESINGEL 2, 6511 NS NIJMEGEN

Nieuws

Laatste nieuws

Nieuwe wet gezamenlijk gezag door erkenning 2023 Grip Advocaten Nijmegen

Nieuwe wet: gezamenlijk gezag door erkenning

Per 1 januari 2023 geldt er een nieuwe regel met betrekking tot het gezamenlijk gezag bij ouders die niet gehuwd en niet geregistreerd partners zijn. Het doel hiervan is dat het regelen van gezamenlijk gezag makkelijker wordt. Tegenwoordig worden meer dan de helft van de kinderen buiten het huwelijk of geregistreerd partnerschap geboren.

Geplaatst op: 23-01-2023
Nieuwe wet gezamenlijk gezag door erkenning 2023 Grip Advocaten Nijmegen
Nieuwe wet: gezamenlijk gezag door erkenning
Per 1 januari 2023 geldt er een nieuwe regel met betrekking tot het gezamenlijk gezag bij ouders die niet gehuwd en niet geregistreerd partners zijn. Het doel hiervan is dat het regelen van gezamenlijk gezag makkelijker wordt. Tegenwoordig worden meer dan de helft van de kinderen buiten het huwelijk of geregistreerd partnerschap geboren.
Geplaatst op: 23-01-2023

Overig nieuws

Nieuwe wet gezamenlijk gezag door erkenning 2023 Grip Advocaten Nijmegen
Nieuwe wet: gezamenlijk gezag door erkenning
Per 1 januari 2023 geldt er een nieuwe regel met betrekking tot het gezamenlijk gezag bij ouders die niet gehuwd en niet geregistreerd partners zijn. Het doel hiervan is dat het regelen van gezamenlijk gezag makkelijker wordt. Tegenwoordig worden meer dan de helft van de kinderen buiten het huwelijk of geregistreerd partnerschap geboren.
Geplaatst op: 23-01-2023
Nieuwe regels voor berekening van de partneralimentatie 2023 Grip Advocaten Nijmegen
Nieuwe regels voor de berekening van de partneralimentatie
Per 1 januari 2023 gelden er nieuwe regels met betrekking tot de berekening van de partneralimentatie, in het bijzonder met betrekking tot de post woonlasten. Het doel hiervan is om de verschillen tussen kinder- en partneralimentatie zoveel mogelijk te beperken en discussies omtrent de woonlasten zoveel mogelijk voorkomen.
Geplaatst op: 16-01-2023
Alles Over Erven Magazine 2022 Grip Advocaten
Grip Advocaten in Alles Over Erven magazine
Elke jurist heeft wel een casus die hem of haar altijd zal bijblijven. Mr. Mark-Jan Germs is advocaat bij Grip Advocaten in Nijmegen en deelt zijn ervaring. ‘Ga op zoek naar het achterliggende conflict en de emoties die daarbij horen. Dan kom je eerder tot een oplossing.’
Geplaatst op: 19-12-2022
Echtscheidingsadvocaat-Nijmegen
Kindsdeel
Het kindsdeel is dat deel van de erfenis waar een kind recht op heeft vanaf het moment dat één van beide ouders is overleden. Ongeacht of er een testament is van de overledene heeft een kind recht op het kindsdeel, ook wel legitieme portie genoemd. Zo lang de andere ouder nog in leven is bestaat er slechts een vordering, als dit zo in het testament is opgenomen, het kindsdeel uitbetalen voor overlijden van de langstlevende is niet verplicht. Deze regel is ingesteld om te voorkomen dat kinderen de langstlevende ouder kunnen verplichten om bijvoorbeeld de echtelijke woning of andere bezittingen te verkopen om zodoende het erfdeel aan de kinderen te kunnen uitbetalen.
Geplaatst op: 15-11-2022
Grip-Advocaten-Kantoor-vooraanzicht-Oranjesingel-2-Nijmegen-Advocatenkantoor-Familierecht-Erfrecht
Legitieme portie
De legitieme portie is dat deel van de erfenis waar een kind altijd recht op heeft als een ouder overlijdt. Ook als een kind door die ouder wordt onterfd kan een zoon of dochter altijd aanspraak maken op zijn of haar legitieme portie.Indien het kind aanspraak heeft gemaakt op zijn of haar legitieme portie ontstaat de vordering van het kind op de gezamenlijke erfgenamen of op de langstlevende ouder. Deze vordering is opeisbaar na zes maanden na het overlijden van de erflater of, indien er sprake is van de wettelijke verdeling, na het overlijden van de langstlevende echtgenoot. Natuurlijk kan, als dit financieel mogelijk is, al eerder tot uitbetaling worden overgegaan, bijvoorbeeld na de verkoop van een woning als de nog in leven zijnde ouder kleiner gaat wonen of in een verzorgingshuis wordt opgenomen.
Geplaatst op: 19-08-2020
Erfrecht grip advocaten
Erfenis beneficiair aanvaarden
Wanneer u erfgenaam bent van een overledene dan heeft u drie mogelijkheden: - U kunt de erfenis zuiver aanvaarden - U kunt de erfenis beneficiair aanvaarden - U kunt de erfenis verwerpen De mogelijkheid om een erfenis beneficiair te aanvaarden beschermt erfgenamen tegen schulden van de overledene. Wanneer u weet of vermoedt dat de overledene schulden heeft dan kunt u ervoor kiezen om de erfenis beneficiair te aanvaarden. In dat geval bent u niet met uw eigen vermogen aansprakelijk voor de schulden van de overledene.
Geplaatst op: 19-08-2020

Gratis Oriënterend gesprek

DIT EERSTE GESPREK MET DE ADVOCAAT IS VRIJBLIJVEND EN GRATIS. NEEM NU CONTACT OP OM EEN AFSPRAAK TE MAKEN.